§ 1

Definities

 

Regels van het plaatsen van serviceorders info@homexpert24.nl hierna "verordeningen" genoemd, gebruikt het termen en concepten die als volgt moeten worden begrepen:

 Home Expert 24 – eigennaam – logotype waarmee , de contractant diensten voor de winkel op de website uitvoert.

 „Service”- pleen online vorm van functionaliteit op basis van de website  WWW. verstrekt door de eigenaar van de website op het adres URL http://info@homexpert24.nl en zijn deel.

 „Performer”- Performer service . GRUPA EUROTRADER321 Sp. z o.o., ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 19, 63-400 Ostrów Wielkopolski

Winkel: Home Expert 24, A.J. Ciurysek, Margrietstraat 8, 1432HR Aalsmeer, KvK nr 69808201, BTW nr. Nl858020269B01, NL 18ingb0007932162, zoals afzonderlijk gemarkeerd op de website een verkooppunt dat zijn producten op de site plaatst en, op basis van een afzonderlijk contract met de contractant, de levering van producten levert onder de voorwaarden gespecificeerd in de voorschriften.

 „Gebruiker” - elke internetgebruiker, het indienen van de bestelling.

 „Bestelling”- elke instructie, bestelling of instructie die de bereidheid uitdrukt om een product te kopen dat door de gebruiker in de winkel is geplaatst via de website.

 „Producten”- alle items in het aanbod van de winkel.

 

§ 2

Algemene bepalingen

 

De verordeningen bepalen de regels voor het aanbieden van elektronische diensten door de contractant aan gebruikers, bestaande uit het hen in staat stellen om producten te bestellen en te kopen via het aanbod van de winkel via de website en het sluiten van overeenkomsten met de winkel over dit onderwerp door de gebruikers.

De contractant is geen partij bij de overeenkomsten die de gebruiker via de website heeft gesloten met betrekking tot de aankoop en levering van individuele producten in het aanbod van de winkel. De partijen bij dergelijke overeenkomsten zijn de gebruiker en de winkel die producten op de site plaatsen.

De contractant zal de gebruiker (gebruikers) voorzien van de website waarmee contracten kunnen worden gesloten met de winkel met betrekking tot de aankoop / verkoop en levering van bepaalde producten. De contractant is geen tussenpersoon bij het indienen van wilsverklaringen van de gebruiker en de winkel.

De winkel realiseert bestellingen die door de klant zijn gemaakt alleen in de toegewezen zones. Het plaatsen van een bestelling met een afleveradres buiten de zone is onmogelijk en wordt door het systeem niet geaccepteerd.

De minimale waarde van de bestelling die wordt geaccepteerd voor implementatie is 1 euro (in woorden: één euro) bruto.

 

§ 3

Het technische en functionele aspect

Om de website goed te gebruiken, is het noodzakelijk om:

toegang hebben tot internet,

gebruik van standaardsoftware in de vorm van een besturingssysteem en een webbrowser, waarbij de webbrowser "cookies" zou moeten ondersteunen,

uw eigen e-mailadres / account hebben,

e-mailaccount en telefoonnummer moeten eigendom zijn van de Klant die zich op de Website registreert.

In het geval dat niet aan de bovenstaande vereisten wordt voldaan, kan het gebruik van de Website moeilijk of onmogelijk zijn. De eigenaar van de website is niet aansprakelijk voor deze problemen.

Het is verboden om enige informatie toe te voegen aan de inhoud van de Bestelling die toepasselijke wetgeving, goede praktijken of advertentie-inhoud schendt.

Het is verboden om actie te ondernemen om de software van de website te verstoren.

 

§ 4

Algemene voorwaarden

 

Store klanten kunnen individuen die 18 jaar oud en hebben volledige rechtsbevoegdheid, rechtspersonen en organisatie-eenheden zonder rechtspersoonlijkheid, maar kunnen in eigen naam, verwerven rechten en verplichtingen worden aangegaan mits een goede vertegenwoordiging. Gebruikers van de dienst, met uitzondering van de klanten, kunnen ook degenen die 13 jaar en jonger dan 18 jaar op het gebied hebben afgerond waarvoor ze rechten kunnen verwerven en geen verplichtingen worden aangegaan in overeenstemming met de bepalingen van het toepasselijke recht.

Personen die zich bezighouden met de economische activiteit in om u te registreren op de website, dient het registratieformulier in te vullen door het verstrekken van de volgende: uw naam, adres en / of levering, met inbegrip van de naam van de regio (provincie), en de stad e-mail adres (login) naam en neem contact op met telefoonnummer en wachtwoord.

Registratie van een natuurlijke persoon die een economische activiteit van een rechtspersoon en een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid, maar kunnen in eigen naam te verwerven rechten en verplichtingen worden aangegaan, kan een persoon die gemachtigd is om namens alle activiteiten met betrekking tot de registratie en alle rechten uit te oefenen te maken en Verantwoordelijkheden van de klant. Om te registreren, moet de persoon een inschrijfformulier voor het individu als voorgeschreven, in aanvulling op het geven van de volledige naam van de entiteit (bedrijfs) geregistreerd bij de rechtsvorm en het adres van haar statutaire zetel, samen met de naam van het land en de regio (provincie), fiscaal identificatienummer.

De Gebruiker stemt bij het verkrijgen van de status van geregistreerde gebruiker in met de verwerking van de persoonlijke gegevens die door de Website worden verstrekt, uitsluitend met het oog op de implementatie en levering van diensten met betrekking tot het gebruik van de Website. De Gebruiker erkent ook dat het verstrekken van gegevens vrijwillig is en dat hij het recht heeft om zijn gegevens te raadplegen en te corrigeren. De gebruiker aanvaardt verder dat het niet leveren van de vereiste gegevens, het verstrekken van onvolledige gegevens of misleidend in dit opzicht het onmogelijk maken om de dienst te verlenen.

Na het invullen van het registratieformulier op een gegeven in de e-mail adres van een bericht wordt verzonden te geven manier om het registratieproces te beëindigen en het creëren van een klant rekening die is synoniem met de introductie van het gebruik van de Dienst. Na een goede registratie krijgt de klant via het e-mailadres (login) en wachtwoord toegang tot het systeem door de juiste kopjes op de website in te vullen. Voor het verstrekken van onjuiste informatie in het registratieformulier en hun tijdigheid bij het plaatsen van bestellingen, is de entiteit die zich registreert verantwoordelijk.

Vanaf het einde van het registratieproces kan de gebruiker zich op elk moment van de website afmelden via een speciale toepassing op de website.

De contractant heeft het recht om de gebruiker uit te schrijven in geval van overtreding van de bepalingen van dit reglement. De Contractant behoudt zich het recht voor om de Account tijdelijk te blokkeren of toegang te krijgen tot geselecteerde services als blijkt dat de veiligheid van de Account in gevaar is.

De gebruiker kan niet meerdere accounts registreren op één e-mailadres. Een gebruiker die het registratieproces niet correct heeft doorlopen, kan geen gebruik maken van de aankoop van producten die via internet zijn gemaakt. U mag geen gebruik maken van de accounts van andere gebruikers en uw account delen met andere mensen, behalve in geval van naar behoren umocowanym ter beschikking te stellen van de gebruiker om op te treden namens hem. De klant moet het accountwachtwoord geheim houden. Rekeningen mogen niet worden verhandeld, in het bijzonder verkopen, toezeggingen, enz. itp..

 

§ 5

Informatie over producten

 

De informatie over de producten die te koop worden aangeboden op de Website, zoals: beschrijving, samenstelling, calorische waarde, gewicht van de verpakking, vervaldatums, enz., Zijn afkomstig van productfabrikanten. De winkel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat ze correct en up-to-date zijn. De vervaldatum van het product op de site is de kortste datum van het product in voorraad in de winkel. De vervaldata van de daadwerkelijk geleverde producten kunnen afwijken van de waarden die op de pagina worden weergegeven vanwege de rotatie van de producten in het magazijn en de geselecteerde leverdatum.

 

§ 6

Bestellingen

 

Het onderwerp van de Orders kunnen de Producten zijn die zijn opgenomen in de uitnodiging om aanbiedingen in te dienen die door de Store worden aangeboden via de Website.

Beschikbare Producten gepresenteerd door de Stores via de Website vormen geen aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek, maar zijn slechts een uitnodiging om aanbiedingen door Gebruikers in te dienen. De prijzen die zijn opgenomen in de prijslijsten van de winkel zijn onder meer een belasting op goederen en diensten die in rekening worden gebracht in overeenstemming met de geldende voorschriften.

Aankopen van Producten kunnen door de Klant worden gedaan na aanmelding bij het systeem met behulp van het e-mailadres en wachtwoord. De Gebruiker plaatst de Bestelling via het formulier dat beschikbaar is op de Website. Het formulier moet bevatten: naam, achternaam, afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres.

De gebruiker moet zowel het product kiezen dat hij bestelt als de betaalmethode.

Producten toevoegen aan de virtuele winkelmand doe je door op de knop "Toevoegen" te klikken. Als u op de knop "Een bestelling plaatsen" klikt, wordt de bestelling naar de winkel verzonden. Het is een aanbieding in de zin van het Burgerlijk Wetboek en wordt door het systeem Website samen met de persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het verwerken van de Bestelling naar de door hem geselecteerde Winkel verzonden. Het juridische effect van de definitieve bevestiging van de Bestelling is de aankoop van Producten door de Klant en de noodzaak om te betalen. Bevestiging van de Order betekent de sluiting van het contract en aanvaarding door de Klant van de financiële voorwaarden die zichtbaar zijn bij de bevestiging van de Bestelling. Nadat de gebruiker informatie heeft ontvangen over de acceptatie van de bestelling tussen de gebruiker en de winkel, wordt een contract gesloten voor de levering van het product / de producten.

 

§ 7

Levering en verzameling

 

Bevestiging van de bestelling bevat onder andere bestelnummer. Aanvang van het contract redelijkerwijs kan worden bepaald door de telefonische verificatie door de klant.

De gebruiker / klant is verplicht om uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim te houden en is verplicht om een ​​oogje houden op die ingediend inkooporders producten te houden van uw account niet gedachteloos per ongeluk of zonder het lezen van en inzicht in de gevolgen van het aanbod in overeenstemming met dit reglement en de bepalingen van de Poolse wetgeving wordt gemaakt,.

Na bevestiging van de bestelling door de klant systeem geeft de klant opgegeven afleveradres en telefoonnummer met het aangegeven doel en de definitieve goedkeuring van de invoering van eventuele aanpassingen. Tenslotte goedkeuring van de order bevestigt de klantgegevens in de financiële voorwaarden van het contract en het afleveradres.

Daar zal de producten te leveren aan de door de klant een beroep correct is ingevuld op eigen kosten met hun vertegenwoordigers adres.

Het tijdstip van levering hangt af van de voorkeuren van de klant en de aangegeven plaats van levering.

Leveringen vinden plaats op alle werkdagen (maandag - zaterdag) tussen 8:00 en 21:00 uur. Beschikbare levertijden worden elke keer opgegeven tijdens het accepteren van de bestelling.

De winkel voldoet niet aan de wettelijke feestdagen.

De winkel behoudt zich het recht voor om extra dagen in te stellen om de winkel te sluiten. Je kunt op deze dagen geen bezorgdatum opgeven.

Er is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-levering van de bestelling door de Klant in geselecteerde periode als gevolg van de gebeurtenissen en situaties die geen gevolgen hebben.

Shop behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien: (a) er duidelijke twijfels over de persoon van de klant, (b) het contract kon niet worden bevestigd, (c) Opdrachtgever niet de principes van de reglementen te respecteren.

De winkel is niet verantwoordelijk voor problemen bij het afleveren van het pakket door de klant. Bij afwezigheid van de klant op het aangegeven afleveradres door hem binnen het interval van uren, probeert de werker contact met de klant via de telefoon. Als het mogelijk zal zijn om vast te stellen op een nieuwe leverdatum van de klant in rekening worden gebracht een extra vergoeding voor de levering.

Shop is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die de redenen waarvoor de klant onmogelijk voor toekomstig gebruik zullen zijn (bederfelijke producten, verse producten, met korte vervaldata, etc.). De klant is verplicht te betalen voor producten waarvan de kwaliteit duidelijk verslechterd is door zijn schuld.

 

§ 8

Betalingen

 

De prijzen in de online bestelling bevatten de huidige btw-belasting. Eventuele prijswijzigingen zijn niet van toepassing op bestellingen die definitief zijn bevestigd.

Op het moment van levering geeft de leverancier een ontvangstbewijs met de bestelde producten. Als de klant een btw-factuur wenst te ontvangen, moet hij alle nodige details en opmerkingen over een dergelijke wens in de doos verstrekken voor aanvullende informatie en wensen van de klant.

Gebruikers kunnen betalen voor geplaatste bestellingen:

contant, rechtstreeks aan de leverancier bij ontvangst van het voorwerp van de bestelling,

betaalkaart bij de leverancier op het moment van ontvangst van het object van de bestelling, als de winkel een mobiele terminal heeft en een dergelijke betaalmethode accepteert,

in de vorm van online betalingen via de betaalsystemen die beschikbaar zijn op de website, als de winkel deze betaalmethode accepteert.

De online betaling wordt geacht te zijn verricht wanneer de winkel een bevestiging van transactie-acceptatie ontvangt van de intermediaire betalingsdienstaanbieder in een bepaalde betalingstransactie

 

§ 9

Klachten

 

Alle klachten moeten worden ingediend op het e-mailadres biuro@jbtrade.eu of per e-mail rechtstreeks naar het adres van de winkel op de website. De titel van de e-mail moet het woord 'Klacht' bevatten.

De klacht moet een beschrijving bevatten van de gebeurtenis als basis voor de klacht, het bestelnummer als het onderwerp van de klacht is en de gegevens van de gebruiker: naam, achternaam, woonadres of e-mailadres.

De contractant moet klachten binnen drie werkdagen na ontvangst indienen bij de winkel. De winkel lost het binnen 10 dagen na ontvangst op.

Informatie over de manier waarop de klacht zal worden opgelost, wordt doorgestuurd naar de gebruiker op het opgegeven e-mailadres en in geval van een klacht die per e-mail wordt verzonden naar het woonplaatsadres van de gebruiker, tenzij hij ook zijn e-mailadres heeft opgegeven.

 

§ 10

Intrekking van het contract

 

De klant heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De deadline voor het intrekken van het contract verstrijkt na 14 dagen vanaf de datum waarop de klant in het bezit kwam van het artikel of waarin een derde partij die niet de vervoerder is en die door de klant is aangegeven in het bezit van het artikel is gekomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant de winkel op de hoogte brengen van zijn beslissing om dit contract op te zeggen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail).

In geval van terugtrekking uit het contract is de klant verplicht om de geretourneerde goederen in ongewijzigde staat terug te geven, tenzij de wijziging noodzakelijk was binnen de grenzen van het normale beheer. De teruggave van goederen moet onmiddellijk plaatsvinden naar het adres van de winkel, maar niet later dan 14 dagen na de datum van ontvangst door de winkel van de kennisgeving van terugtrekking uit het contract.

Ingeval van opzegging van het contract, worden alle ontvangen betalingen, inclusief bezorgkosten (behalve de extra kosten die voortvloeien uit de gekozen methode van levering anders dan de goedkoopste door ons aangeboden methode), onmiddellijk terugbetaald aan de klant, en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf waarin de Website werd geïnformeerd over het besluit om gebruik te maken van het recht om zich terug te trekken uit dit contract. De betaling wordt geretourneerd met dezelfde betaalmethoden die werden gebruikt in de oorspronkelijke transactie, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft afgesproken; in elk geval zal de Klant geen kosten in rekening brengen in verband met deze retourzending.

Het recht om door de consument uit de overeenkomst te stappen is uitgesloten in het geval van:

een contract waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich kan voordoen vóór de uiterste datum voor opzegging van het contract;

een overeenkomst waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn individuele behoeften te voldoen;

een overeenkomst waarbij het voorwerp van de dienst een goed is dat snel kan worden aangetast of een korte houdbaarheid heeft;

een overeenkomst waarbij het voorwerp van de dienst een artikel is dat wordt geleverd in een verzegelde verpakking, die na opening van de verpakking niet kan worden teruggezonden vanwege gezondheids- of hygiënische redenen, indien de verpakking na levering is geopend;

contracten waarbij het voorwerp van de service items zijn die na aflevering vanwege hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn verbonden;

contracten waarbij het voorwerp van de dienst alcoholische dranken zijn waarvan de prijs werd overeengekomen bij het sluiten van de verkoopovereenkomst en die pas na 30 dagen kunnen worden geleverd en waarvan de waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

het contract waarin de consument uitdrukkelijk heeft geëist dat de ondernemer naar hem toe komt voor dringende reparatie of onderhoud. Indien de ondernemer aanvullende diensten verleent die niet de prestaties van de consument zijn, of andere zaken dan reserveonderdelen die nodig zijn om de reparatie of het onderhoud uit te voeren, heeft, heeft het recht op terugtrekking van het contract voor de consument recht op aanvullende diensten of items;

overeenkomsten waarbij het voorwerp van de dienst geluids- of beeldregistraties zijn of computersoftware wordt geleverd in een verzegelde verpakking, als de verpakking na levering is geopend;

contracten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van een abonnementsovereenkomst;

contract gesloten op een openbare veiling.

 

§ 11

Slotbepalingen

 

Dit reglement treedt in werking op 03,12,2017

Alle rechten op de Website, inclusief tekst en grafische elementen, informatiemechanismen, lay-out en andere elementen zijn voorbehouden.

Het gebruik en gebruik van inhoud die op de Website wordt gepost, impliceert niet dat gebruikers alle rechten op de hierin vervatte elementen verwerven.

Elementen van de website mogen alleen worden gebruikt in het kader van redelijk gebruik, aangewezen door de bepalingen van de wet van 4 februari 1994 betreffende auteursrechten en naburige rechten (dwz op 5 april 2017, Journal of Laws van 2017, item 880) van de wet van 27 juli 2001 betreffende de bescherming van databanken (Staatsblad nr. 128 item 1402) en de wet van 16 april 1993 inzake de bestrijding van oneerlijke concurrentie (di 26 juni 2003, Dz.U. U. nr. 153, item 1503).

Het is verboden om voor welk doel dan ook wijzigingen aan te brengen, in het bijzonder het kopiëren of op enige manier wijzigen van de Website geheel of gedeeltelijk.

Volgens art. 8 sec. 3 punt 2 verlicht. en de wet van 18 juli 2002. op het aanbieden van elektronische diensten (ie op 9 juni 2017, Journal of Laws van 2017, item 1219) De klant is verplicht geen onwettige gegevens te verstrekken.

De aannemer behoudt zich het recht voor om de voorschriften te wijzigen. De wijziging van het Reglement treedt in werking op de datum vermeld in het nieuwe Reglement gepubliceerd op de Website.

Op zaken die niet in de Reglementen zijn geregeld, zijn de bepalingen van de Poolse wetgeving, met name het Burgerlijk Wetboek en de Wet betreffende elektronische diensten van toepassing.

Bijlage bij de voorschriften - Privacybeleid

De beheerder van persoonlijke gegevens van gebruikers die natuurlijke personen zijn in de zin van de wet van 29 augustus 1997 inzake de bescherming van persoonsgegevens (dwz 13 juni 2016, Journaal van 2016, punt 922), is GRUPA EUROTRADER321 Sp. z o.o. (hierna "de exploitant" genoemd).

De operator besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van gebruikers. De exploitant selecteert en past passende technische en organisatorische maatregelen toe die de due diligence en bescherming van de verwerkte gegevens waarborgen, evenals programmeerbeveiliging, in het bijzonder gegevenscoderingssystemen. In het bijzonder beschermt de Operator de gegevens tegen openbaarmaking aan niet-geautoriseerde personen en tegen de verwerking ervan in strijd met toepasselijke wetgeving. De exploitant oefent permanente controle uit over het gegevensverwerkingsproces en beperkt de toegang tot gegevens in de grootst mogelijke mate door alleen toelatingen toe te kennen die nodig zijn voor het goede verloop van de website.

De persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt door de Operator in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 29 augustus 1997 inzake de bescherming van persoonsgegevens en de wet van 18 juli 2002. over het elektronisch verlenen van diensten om op de Website diensten te verlenen door de Operator

De persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen worden gebruikt om te verifiëren of de registrant voldoet aan de voorwaarden die worden vereist door de Algemene voorwaarden. Persoonlijke gegevens worden ook verwerkt met toestemming van de Gebruikers voor marketingdoeleinden met betrekking tot de exploitatie van de onderneming van de Operator (inclusief de Website), evenals de levering van diensten door de Operator. De gebruiker ontvangt geen marketing- en commerciële informatie tenzij hij hiermee instemt.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig.

Om een ​​account aan te maken, is het vereist om de gegevens te verstrekken die worden vermeld in de voorschriften. Om een ​​Bestelling te plaatsen door Gebruikers die geen Account hebben, is het vereist om de gegevens te verstrekken die vermeld staan ​​in de Voorschriften.

De operator biedt gebruikers hun rechten uit te oefenen in het kader van de wet op de bescherming van persoonsgegevens, met inbegrip van het recht op toegang tot de inhoud van hun persoonlijke gegevens en te corrigeren en het recht op de verwerking van uw persoonlijke gegevens te controleren op de in deze wet omschreven voorwaarden.

Binnen de realisatie van het recht op de verwerking van uw persoonlijke gegevens te controleren, heb je een bijzonder recht op een schriftelijk verzoek aan de verwerking van persoonsgegevens te staken in te dienen, en verzetten tegen de verwerking van hun gegevens, wanneer de operator van plan is om ze te verwerken voor marketingdoeleinden of voor de overdracht door de Operator persoonsgegevens aan een andere dan de beheerder van de gegevensbeheerder.

In het geval dat u de site te gebruiken op een wijze die in strijd met de wet of het reglement van de dienst, in het bijzonder, wist niet dat alle overeenkomsten - gegevens van de gebruiker kunnen worden opgeslagen, onder andere, om de aansprakelijkheid vast te stellen en verder ongeoorloofd gebruik van de diensten van de Operator te voorkomen. De basis voor het bewaren van persoonlijke gegevens is kunst. 19 para. 2 van de wet van 18 juli 2002 betreffende het aanbieden van elektronische diensten. De persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen beschikbaar worden gesteld aan entiteiten die zijn gemachtigd om ze te ontvangen op basis van de toepasselijke wetgeving, inclusief de toepasselijke aan de gerechtelijke autoriteiten. Als de Operator informatie verkrijgt over het gebruik van de Website door de Gebruiker in strijd met de voorschriften of toepasselijke regelgeving, kan de Operator persoonsgegevens verwerken voor zover nodig om zijn aansprakelijkheid vast te stellen, op voorwaarde dat hij het feit van het verkrijgen en de inhoud van dergelijke informatie als bewijsmateriaal registreert. De exploitant behoudt zich het recht voor om berichten die via het interne systeem van berichten worden verzonden te filteren en te blokkeren, met name als deze spam zijn, illegale inhoud bevatten of de veiligheid van gebruikers van de website anderszins bedreigen.

De Operator gebruikt de IP-adressen van de computers van de Gebruikers en andere bezoekers van de Website die zijn verzameld tijdens internetverbindingen met de Website voor technische doeleinden met betrekking tot het beheer van servers. Daarnaast worden IP-adressen gebruikt om algemene, statistische demografische informatie te verzamelen en zijn ze alleen van belang voor statistische analyse en mechanismen voor het corrigeren van systeemfouten.

De Operator meldt dat tijdens het bladeren op de Website de "cookie" -bestanden worden gebruikt door de Operator, dat wil zeggen, kleine tekstinformatie die op de computer is opgeslagen van mensen die de Website gebruiken, die het mogelijk maken om diensten en inhoud aan te passen aan hun individuele behoeften en voorkeuren, evenals voor algemene statistieken over het gebruik van de website. De "cookies" -informatie verkregen door de Operator zijn volledig anoniem en zijn op geen enkele manier verbonden aan specifieke en geïdentificeerde gebruikers van de Website. Gebruikers van de Website kunnen op elk moment het genereren van "cookies" blokkeren door de juiste optie in hun webbrowser te selecteren. De operator meldt dat als u de optie in de webbrowser uitschakelt waarmee u "cookies" kunt opslaan, het gebruik van de website mogelijk moeilijk is, inclusief langzamer dan normaal.